Cirkus-Kalle

Varför träna cirkus


Kalle Wedin är Cirkus-Kalle och har sedan 1992 arbetat som varietéartist. Cirkus-Kalle arbetade även som lärare i Cirkus på Cirkusutbildningen vid Vasaskolan i Gävle samt som cirkuspedagog åt Kulturskolan i Gävle. De senaste åren har Cirkus-Kalle i Skapande Skolas regi arbetat som cirkuspedagog och lärt ut olika discipliner inom ämnet cirkus till lärare och elever.

Skapande Skola är en statlig satsning riktad till skolelever, för att inspirera och stödja arbetet med att integrera kultur i den ordinarie undervisningen, främja möten mellan elever och kulturarbetare och skapa fler möjligheter till kulturupplevelser under skoltid I Skapande Skola-projektet  går cirkusämnet in i idrottsundervisningen. För de bästa förutsättningarna nyttjas en komplett idrottshall men undervisningen kan även till viss del anpassas till ett vanligt klassrum eller motsvarande lokal.
 
Skapande Skola + Cirkus-Kalle + Elever = Cirkus i skolan!

Varför cirkus i skolan?

Ämnet cirkus är brett och innehåller många olika lustfyllda moment, discipliner & övningar vilka alla ger färdigheter som är eleverna till stor nytta även utanför manegen.

Faktaruta


En utrustad gymnastik/idrottssal med plats för alla deltagare.
Max 30 deltagare.